Heeft uw kind een zetje nodig om het beter te doen op school? Heeft u het gevoel dat uw kind beter zou kunnen, maar dat het er niet uitkomt? Het is belangrijk om niet te lang te wachten. Al vanaf groep 6 tellen de resultaten mee voor het middelbare schooladvies. Pak het probleem in de kern aan!

Wat kan ik u en uw kind bieden?

Wie ben ik

Ik ben Judith Frikkee. Ik ben 54 jaar en ik heb drie kinderen in de leeftijden 24, 22 en 16 jaar. Ik heb een internationale achtergrond. Ik heb dertien jaar van mijn leven in het buitenland doorgebracht en beheers zeven talen. Vanaf 2008 ben ik werkzaam in het onderwijs. In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in het één op één en in kleine groepjes begeleiden van leerlingen. Ik geef kinderen het gevoel dat ze iets kunnen leren, ik geef aan vertrouwen in hen te hebben, waardoor ze vaak tot ongekende mogelijkheden in staat blijken te zijn.

In het schooljaar 2012-2013 heb ik een opleiding gevolgd, die ik in september 2013 heb afgerond met een diploma. Deze opleiding, Master Special Educational Needs, heeft mij meer handvatten gegeven om kinderen met leer- en gedragsproblemen te helpen.

In de afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld tot een reken-expert. Het grootste deel van mijn bijlessen is gericht op rekenen. Ik kom erachter wat er schort aan de basis en help kinderen zich te ontwikkelen en om vertrouwen in zichzelf te krijgen. Als kinderen stelselmatig slecht presteren op school mankeert er vaak ook wat aan hun zelfbeeld. Ik heb oog voor hun talenten en mogelijkheden. Ik heb een positieve aanpak.

In december 2017 ben ik begonnen aan de Bacheloropleiding Wiskunde tweedegraads, omdat ik mij verder wilde ontwikkelen op het gebied van de wiskunde. In mijn praktijk liep ik er wel eens tegenaan, dat mijn kennis op dat gebied te kort schoot. Hoewel de opleiding mij erg veel tijd kost, heb ik al veel geleerd en krijg ik er vaardigheden bij. Zo kan ik ook leerlingen met vragen op wiskundegebied beter begeleiden.

Ik help een aantal leerlingen met huiswerkplanning en met tips over hoe te leren, waardoor het leerwerk beter te overzien wordt. Ook bied ik concrete hulp bij vakken als Engels, Frans, Duits, biologie en wiskunde.

Terug
judith-bijgesneden

Huiswerkbegeleiding in Moordrecht bij Gouda

027

Ik bied uw kind één op één huiswerkbegeleiding, leren leren of leren plannen of leren samenvatten, kortom, alles behandelen wat ter tafel komt. Indien gewenst maak ik een planning voor de rest van de week voor het leerwerk, geef een verslagje mee naar huis en bied de mogelijkheid om tussentijds vragen per mail, telefoon of sms te stellen.

Wilt u meer weten of uw kind aanmelden? Neemt u contact met mij op voor een intake-gesprek.

Terug

Tarieven

1x per week huiswerkbegeleiding

*€ 35,- per keer

2x per week huiswerkbegeleiding

*€ 30,- per keer

* Inclusief verslag voor ouders en planning voor de rest van de week

* Bij huiswerkbegeleiding één op één geldt het bijlestarief van EUR 35,- per keer

Bijles in Moordrecht, Gouda en omgeving

Ik ben bevoegd leerkracht basisonderwijs met een academische opleiding. Sinds september 2013 beschik ik over een diploma Master Special Educational Needs, waarbij ik mij heb gespecialiseerd op het gebied van leren. Hierdoor heb ik geleerd kinderen met leerproblemen nog beter te begeleiden.

Bijlessen zijn mogelijk in bijna alle vakken t/m 4 VWO, in de moderne talen t/m 6 VWO. Neemt u even contact op om te informeren naar bijlessen in het vak dat uw kind nodig heeft. Bijlessen kunnen bij u thuis worden gegeven of bij mij thuis (Bertha van Moerdregtpad 27, 2841 SR Moordrecht). De bijlessen zijn individueel, tenzij door ouders een andere voorkeur wordt aangegeven.

Ik heb ervaring in het één op één begeleiden van kinderen. In de loop van de jaren is de nadruk in mijn bijlessen steeds meer komen te liggen op rekenen, omdat vanaf groep 6 de resultaten al gaan meetellen voor het middelbare schooladvies. Als u merkt dat de cijfers van uw kind voor rekenen steeds meer gaan zakken in groep 6 en 7, dan is het mogelijk dat basisvaardigheden niet voldoende zijn geautomatiseerd. Als problemen in de basis moeten worden aangepakt, kan een intensieve aanpak nodig zijn (remedial teaching).

Ik heb tevens ervaring in het geven van taal-bijlessen. Engels is mijn sterkste taal, naast Nederlands, maar ik heb ook kinderen geholpen hun cijfer voor Frans en Duits op te halen. Kinderen hebben dan vaak meer herhaling nodig dan op school geboden wordt, zoals bijvoorbeeld met de grammatica van de vreemde talen.

Terug

Tarieven

EUR 35,= per 55 minuten.

* Indien de afstand in kilometers groter is dan 5 km vanaf mijn locatie, breng ik reiskosten in rekening.

Remedial Teaching

heppiehuiswerk-bijles

Als uw kind een specifiek leerprobleem heeft, is het mogelijk hier een meer gespecialiseerde begeleiding voor te bieden. U kunt hier denken aan dyslexie, maar het zou ook kunnen gaan om concentratieproblemen.

Ook bij rekenen wordt vaak remedial teaching ingezet. In groep 6 of 7 of nog later kan blijken dat bepaalde basisbewerkingen niet goed geautomatiseerd zijn. Het kan dan nodig zijn om een intensieve aanpak te gebruiken, waarbij een gericht plan wordt gemaakt hoe de achterstand in te lopen. Het thuisfront zal dan ook bereid moeten zijn hier tijd in te investeren.

Wilt u een afspraak maken om eens over de mogelijkheden te praten? Neemt u contact met mij op?

Terug

Tarieven

EUR 50,= per uur.*

* De intake is gratis. Als het nodig is om extra onderzoeken af te nemen, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

** Indien de afstand in kilometers groter is dan 5 km vanaf mijn locatie, breng ik reiskosten in rekening.

Taalles in Moordrecht, Gouda en omgeving

Individuele taalles of in kleine groepjes

Heeft u kennis van een taal nodig voor vakantie of werk? Gaat u naar het buitenland verhuizen en wilt u voor die tijd wat kennis van de vreemde taal opdoen?
Beheerst u het Nederlands niet voldoende om u goed te kunnen redden?

Ik kan u één op één taalles geven, of in groepjes, als uw voorkeur hiernaar uit gaat.

Taallessen zijn mogelijk in de volgende talen:
Nederlands, Engels, Tsjechisch, Frans, Deens, Duits, Russisch.

Wilt u een afspraak maken om eens over de mogelijkheden te praten? Neemt u contact met mij op?

Bedrijfsmatige taallessen

Ook voor bedrijven is het mogelijk om taallessen bij mij in te huren, bijvoorbeeld Nederlandse les aan buitenlandse werknemers, of Engelse les aan werknemers die meer met het buitenland gaan werken. Ook kan ik gespecialiseerde taallessen aanbieden. Ik kom graag naar uw bedrijf toe om de mogelijkheden door te spreken.

Bedrijfsmatige taallessen zijn mogelijk in de volgende talen:
Nederlands, Engels en Tsjechisch.

Wilt u een afspraak maken om eens over de mogelijkheden te praten? Neemt u contact met mij op?

Terug

Tarieven

EUR 40,= per uur.*

Bij taallessen in groepjes breng ik € 50,- per uur in rekening, dat verdeeld wordt over het aantal leerlingen.

* De intake is gratis. Als het nodig is om extra onderzoeken af te nemen, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

** Indien de afstand in kilometers groter is dan 5 km vanaf mijn locatie, breng ik reiskosten in rekening.

Tarieven

Tarieven in overleg. Neemt u even contact op met mij.

* Een BTW tarief van 21% is van toepassing op gespecialiseerde taallessen.

** Indien de afstand in kilometers groter is dan 5 km vanaf mijn locatie, breng ik reiskosten in rekening.